Metode certificiranja trajnostnosti stavb, kot sta DGNB ali WELL, med kazalnike kakovosti notranjega okolja v stavbah uvrščajo tudi zaznano kakovost zunanjega okolja ob pogledu skozi okno. Kazalnik je vključen tudi v standard s področja načrtovanja notranjega okolja EN 17037:2019.

Značilnost dosedanjih metod presoje je, da ne povezujejo kvantitativnih, t.j. vsebinskih lastnosti okoljske scene, z njeno kvalitativno oceno, izraženo z osebno oceno opazovalca. V članku, ki so ga v Journal of Building Engineering (IF 7,144) objavili sodelavci Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah, so raziskovalci predstavili metodo, ki združuje oba načina vrednotenja.

Izdelali so napovedni model, ki v kvantitativno oceno vključuje tudi meteorološke spremenljivke. Prispevek dela je tudi kritična presoja metode vrednotenja, kot jo predlaga novi tehnični standard EN 17307, ki je z našo raziskavo nismo potrdili. Novost predstavlja tudi sočasna raziskava zaznane kakovosti okoljske scene in fiziološkega odziva testirancev, ki so ga spremljali z nosljivo EEG napravo.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106119.

Pojdi na vsebino