Pridobljeno znanje na Fakulteti za strojništvo študentje pri svojem delu s pridom uporabljajo, zato na fakulteti spodbujamo študente k doseganju dobrih rezultatov pri študijskih obveznostih, saj bodo le s kakovostnim znanjem lahko uresničili svoje cilje.

Danes je tako dekan prof. dr. Mihael Sekavčnik podelil priznanja študentkam in študentom, ki so v preteklem študijskem letu dosegli najvišji povprečni učni uspeh.
Priznanja je prejelo 15 študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – PAP, 13 študentov univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – RRP ter 10 študentov magistrskega študijskega programa.
Vsem iskreno čestitamo ter jim želimo še veliko študijskih in poslovnih uspehov!
Pojdi na vsebino