Eden najmlajših rednih profesorjev Univerze v Ljubljani, ki predava in raziskuje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je po številnih velikih dosežkih postal še prejemnik prestižne nagrade »Friedrich Wilhelm Bessel Research Award«. Dr. Matevž Dular je kljub mladosti več kot štiri leta delal na tujih univerzah, v Nemčiji, Franciji in ZDA, vodil pa je tudi več projektov za Evropsko vesoljsko agencijo. Za svoje delo je prejel izjemno priznanje že leta 2017, ko je s projektom čiščenja vode s pomočjo kavitacije uspel premagati zahtevno konkurenco in, šele kot peti raziskovalec v Sloveniji, pridobiti kar 2 milijona evrov sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council – ERC) . V lanskem letu ga je Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti nagradil s Zoisovim priznanjem za pomemben prispevek k razumevanju pojava kavitacije.

Dr. Matevž Dular se ukvarja s področjem mehanike tekočin, ultrazvoka, kavitacije in čiščenja vode. Tokrat je nagrado dobil za vse njegove dosedanje akademske dosežke, zanjo pa ga je nominiral Prof. Dr. Claus-Dieter Ohl z Inštituta za experimentalno fiziko, Univerze Otto von Guericke (Magdeburg, Nemčija). Vsi prejemniki nagrad, ki jih je vsako leto okoli 20, so vabljeni tudi, da v sodelovanju z nemškimi strokovnjaki, izvedejo raziskovalni projekt po lastni izbiri, kar pripomore k boljši promociji mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

Za izjemne dosežke prof. dr. Matevžu Dularju iskreno čestitamo.

——————————————————

O nagradi

Nagrada Friedrich Wilhelm Bessel Research Award je poimenovana po nemškem matematiku in astronomu Friedrichu Wilhelmu Besselu (1784–1846). Podeljujejo jo od leta 2001, namenjena pa je izjemnim mednarodnim raziskovalcem, ki so doktorirali v zadnjih osemnajstih letih in so v tem času s svojo dejavnostjo že dosegli mednarodno prepoznavnost. Nagrado, ki vsebuje tudi denarni znesek v višini 45.000 €, financira nemško ministrstvo za znanost in raziskave (German Federal Ministry of Education and Research), podeljuje pa jo Fundacija Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Foundation). Fundacija promovira akademsko sodelovanje izjemnih znanstvenikov v Nemčiji in tujini pri čemer podpira ljudi in ne projektov. Šteje zgolj sposobnost posameznika, ne glede na narodnost ali znanstveno področje raziskovanja. Za nominacijo so primerni zgolj tisti znanstveniki od katerih se pričakuje, da bodo tudi v prihodnje dosegali ključne uspehe s katerimi bodo pomembno prispevali znotraj svoje discipline in obenem presegli meje svojega področja specializacije. Po nominaciji sledi presoja posebne komisije, ki jo sestavljajo akademiki različnih področij. Svoje neodvisne odločitve komisija sprejme izključno glede na kandidatove znanstvene dosežke, saj je ravno posameznikova sposobnost in predanost odločilna za akademski uspeh.

Povzetek ključnih informacij o nagradi Friedrich Wilhelm Bessel Research Awards:

  • Prejemniki nagrade so znanstveniki, ki so na podlagi svojih dosedanjih dosežkov prepoznani kot, v mednarodnem prostoru, izstopajoči specializirani raziskovalci, ki tudi v prihodnje obetajo izjemne dosežke in doseganje trajnih učinkov izven meja svoje specializacije.
  • The Alexander von Humboldt Foundation podeli okoli 20 Friedrich Wilhelm Bessel Research Awards letno, ki jih financira nemško ministrstvo za znanost in raziskave (German Federal Ministry of Education and Research)
  • Nominacija je neodvisna od narodnosti raziskovalca oziroma od njegovega področja raziskovanja
  • Prejemniki nagrade so povabljeni, da v sodelovanju z nemškimi strokovnjaki, izvedejo raziskovalni projekt po lastni izbiri
  • Nagrada vsebuje tudi denarni znesek v višini 45.000 €
  • Kandidata za Friedrich Wilhelm Bessel Research Award morajo nominirati akademiki zaposleni na nemški univerzi oziroma raziskovalnem inštitutu
  • Lastna nominacija ni možna, prav tako nominacije ne morejo podati sorodniki
  • Raziskovalec lahko nagrado prejme le enkrat
  • Dosežki kandidata morajo biti mednarodno priznani in ustrezno dokumentirani, vključujoč pomembnejše znanstvene objave in pretekle nagrade
  • Posebna komisija vsako prijavo obravnava približno pol leta

Pri potrditvi kandidata ob akademskih dosežkih raziskovalca igra vlogo tudi njegova osebnost.

 

 

 

 

Pojdi na vsebino