Prof. dr. Miha Boltežar je od svetovnem dnevu učiteljev prejel nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju visokega šolstva. Nagrade sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, in predsednik odbora za podeljevanje nagrad dr. Boris Aberšek. Slavnostna govornica je bila predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.

»Red. prof. dr. Miha Boltežar je na področju izobraževanja v strojništvu aktiven že več kot 40 let in s svojim delom stalno prispeva h kakovostnim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja. /…/ Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je nenehno izpopolnjeval pedagoški proces, posodobil več predmetov in prejel priznanje za kakovostno pedagoško delo. Je dolgoletni skrbnik doktorskega programa Strojništvo na Univerzi v Ljubljani in prejemnik zlate plakete Univerze Ljubljana. Ni pa mogoče spregledati niti dobrodelnega delovanja dr. Boltežarja, in sicer več kot 30 let sodeluje v okviru Likarjevega sklada. Prizadevanja in dosežki dr. Boltežarja na raziskovalnem, aplikativnem in pedagoškem področju izboljšujejo kakovost življenja vseh nas,« je v brošuri Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2022 navedlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ljubljana, GH Union. Slovesna podelitev nagrad RS na podrocju solstva za leto 2022. Avtor: STA

Podeljenih je bilo 11 nagrad, in sicer pet za življenjsko delo in šest za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja.

Prof. dr. Mihu Boltežarju iskreno čestitamo!