8. študentske tehniške konference “ŠTeKam” so se letos udeležili dijaki in študentje s sedmih gimnazij in fakultet: z Gimnazije Jurija Vege, Idrija, Fakultete za farmacijo UL, Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu, Tehniške gimnazije Lava, Celje, Fakultete za strojništvo UL, Fakultete za računalništvo in informatiko UL ter Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Na ŠTeKam je prispelo 18 prispevkov, predstavljenih je bilo 10. Udeleženci so po koncu predstavitev glasovali za najboljša prispevka in nazadnje izbrali kar tri (dva prispevka sta bila po številu točk izenačena):

Aljaž Robek, Miha Brojan: Ravnovesna stanja prisekanih antistožcev

Jan Kupnik: 3D tiskani polimerni termični aktuator

Jurij Šegel, Miha Brojan: Experiments and numerical analysis on membrane wrinkling under simple shear

Vsi prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku in vpisani v sistem Cobiss pod tipologijo Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci. Študenti in dijaki bodo lahko sodelovanje na konferenci uveljavljali kot izjemen dosežek, kar je eden izmed pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Z vpisom članka v Cobiss pa bodo vsi udeleženci pridobili uradno dostopno referenco o znanstvenem raziskovanju.

 

Nad organizacijo konference že od vsega začetka bdi uredniški odbor v sestavi: doc. dr. Tomaž Berlec, izr. prof. dr. Miha Brojan in doc. dr. Boštjan Drobnič.

Vsem udeležencem konference iskreno čestitamo!

Prihodnje leto bo potekala že 9. Študentska tehniška konferenca ŠTeKam.

 

Skip to content