Vodstvo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo se je seznanilo z dejstvom, da v javnosti krožijo dokumenti z glavo Univerze v Ljubljani (UL) in Fakultete za strojništvo (FS), ki so opremljeni s pečatom Centra za eksperimentalno mehaniko (CEM), ki je organizacijska enota v okviru Fakultete za strojništvo. Značilnosti tega pečata so razvidne iz priložene fotografije.

Žig 1

S tem obvestilom Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, sporoča, da zgoraj navedeni pečat ni uradni pečat Fakultete za strojništvo oziroma Univerze v Ljubljani, saj ni bil izdan v skladu s pravili Univerze v Ljubljani in Fakultete za strojništvo. Iz tega razloga je uporaba tega pečata nezakonita in dokumenti, ki niso podpisani s pooblaščenimi uradnimi zastopniki ter opremljeni s pečatom Fakultete za strojništvo, ne morejo ustvarjati obveznosti za FS oziroma UL. UL in FS imata pečat, kot je opredeljeno s 3. in 4. členom Statuta Univerze v Ljubljani. Organizacijske enote v sestavi FS nimajo svojih pečatov.

Uradni pečat Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo:

Žig 2

Pooblaščene osebe za zastopanje UL FS so:
• prof. dr. Jožef Duhovnik, dekan
• prof. dr. Boris Štok, prodekan
• prof. dr. Edvard Govekar, prodekan
• izr. prof. dr. Mihael Sekavčnik, prodekan
• izr. prof. dr. Roman Šturm, prodekan

Prof. dr. Jožef Duhovnik
Dekan UL FS

Pojdi na vsebino