Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Tokrat je Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti nagradil prof. dr. Matevža Dularja, ki je prejel Zoisovo priznanje za pomemben prispevek k razumevanju pojava kavitacije. Prof dr. Matevž Dular je redni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani kjer raziskuje na področju inženirske dinamike tekočin, ožje pa predvsem na področju kavitacije – uparjanju vode zaradi nenadnega padca tlaka.

Kavitacija velja za enega najbolj perečih problemov pri obratovanju turbinskih strojev, saj povzroča vibracije, hrup, znižanje izkoristka in poškodbe lopatic stroja.

Poudariti velja predvsem njegov prispevek k razumevanju kavitacijske agresivnosti. Predlagal je fizikalno razlago procesa kavitacijske erozije, ki je prej temeljila zgolj na empiričnih relacijah. Njegov teoretični model kavitacijske erozije je pozneje eksperimentalno potrdil ter ga vključil v metodologijo računalniške dinamike tekočin, s katero je mogoče vnaprej napovedati nastanek poškodb.

V okviru dela za Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) je razvil več novih modelov za popis uparjanja in kondenzacije v hitro spreminjajočih se tlačnih poljih ter kot prvi pokazal na možnost neposrednih meritev temperaturnih polj v kavitirajočem toku, kar daje možnost za optimizacijo delovanja turbočrpalk raketnih motorjev.

Ne nazadnje je treba poudariti tudi njegov prispevek k razumevanju kavitacijske agresivnosti na novem področju – na področju uporabe kavitacije, kjer jo izkoriščamo za uničevanje virusov, bakterij in farmacevtikov. Na tem področju je prof. Dular pridobil tudi prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki raziskuje osnovne mehanizme učinkovanja kavitacije na kontaminante. Projekt CABUM – Raziskave mehanizmov ob iterakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti bo vodil v boljše poznavanje fizikalnega ozadja pojave kavitacije, ki bi ga lahko v prihodnosti uporabljali za okolju prijazno čiščenje pitne in odpadne vode.

Za dosežke v znanosti in prejeto priznanje vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo!

ZOISOVO PRIZNANJE

 

 

 

 

 

Pojdi na vsebino