O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 12. 9. 2022 ob 12. uri bo kandidatka

 

Deepa Kareepadath Santhosh

 

zagovarjala Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Analysis of different cooling-lubrication methods on the performance of grinding processes

 

mentor:     izr.prof.dr. Peter Krajnik 

somentor:  prof.dr. Franci Pušavec

 

komisija:  

prof.dr. Franci Pušavec,

izr.prof.dr. Peter Krajnik,

prof.dr. Roman Šturm,

doc.dr. Drago Bračun,

prof.dr. Mitjan Kalin

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici IV/3-A na Fakulteti za strojništvo.

 

Vabljeni!

Pojdi na vsebino