Spoštovane študentke in študenti,

v začetku avgusta so se zgodile katastrofalne poplave, ki so lahko prizadele tudi vas in vaše družine. Vse študentke in študente, ki so vas poplave prizadele in zaradi povzročene materialne ali psihosocialne škode ali odpravljanja posledic ujme niste mogli opraviti vseh študijskih obveznosti in napredovati v višji letnik, imate naslednje možnosti za nadaljevanje študija v študijskem letu 2023/24:

  • izjemni vpis v višji letnik (125. člen Statuta UL),
  • ponavljanje letnika (66. člen ZViS),
  • podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (70. člen ZViS in 126. člen Statuta UL).

Vsi, ki ne boste opravili vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik in imate opravljene študijske obveznosti tekočega letnika v obsegu vsaj 40 KT, lahko oddate prošnjo za izjemno napredovanje v višji letnik in predložite ustrezna dokazila skladno z navodili, ki so objavljena na naši spletni strani.

Vsi, ki ne boste opravili vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik in imate opravljene študijske obveznosti tekočega letnika v obsegu manj kot 40 KT, lahko oddate prošnjo za podaljšanje statusa študenta in predložite ustrezna dokazila skladno z navodili, ki so objavljena na naši spletni strani.

Vsi, ki ste se znašli v stiski zaradi poplav in imate letos, v študijskem letu 2022/23, status študenta, lahko zaprosite za finančno pomoč. Javni razpis je odprt do 20. 9. 2023. Na spletni strani Srčna UL so objavljene vse podrobne informacije (razpisna dokumentacija, prijavni obrazec – vloga za dodelitev finančne pomoči in postopek oddaje vloge).

Želimo vam čim hitrejšo ureditev razmer in uspešen študij v prihodnjih tednih.

Prof. dr. Mihael Sekavčnik,
Dekan UL FS

Pojdi na vsebino