V torek, 16. 7. 2024 ob 11. uri bo kandidatka

ANA VIDERGAR

predstavila rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Izboljšave anularnega laserskega direktnega nanašanja kovinskega prahu

ang. Improvements of annular laser direct deposition of metal powder

Mentor: prof. dr. Edvard Govekar

KSDŠ:
prof. dr. Roman Šturm – predsednik
doc. dr. Drago Bračun
prof. dr. Igor Drstvenšek (UM FS)
prof. dr. Edvard Govekar – mentor kot pridružen član

Komisija za zagovor 2. seminarja:
prof. dr. Roman Šturm
doc. dr. Drago Bračun
prof. dr. Edvard Govekar

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino