V torek, 2. 7. 2024 ob 17:00 uri bo

ANDRAŽ ZUPANC

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Obdelava biopolimerov s pomočjo kavitacije

ang. Treatment of biopolymers with help of cavitation

Mentor: doc. dr. Martin Petkovšek
Somentor: prof. dr. Blaž Stres (KI)

Komisija:
doc. dr. Lidija Slemenik Perše – predsednica
doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (UL FGG)
doc. dr. Uroš Novak (KI)
doc. dr. Martin Petkovšek – mentor kot pridružen član
prof. dr. Blaž Stres (KI) – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala na daljavo, prek povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/2587530964 (Meeting ID: 258 753 0964)

Pojdi na vsebino