V četrtek, 29. 2. 2024 ob 9. uri bo kandidat

IÑIGO RODRIGUEZ BOGAJO

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Trajnostna obdelava struktur iz ogljikovih vlaken in Ti6Al4V z asistenco kapljevitega CO2

Mentorja: prof. dr. Franci Pušavec, prof. dr. Pedro José Arazola
Somentor: prof. dr. Mikel Cuesta

Komisija:

prof. dr. Mihael Sekavčnik – predsednik
prof. dr. Roman Šturm
prof. dr. Patxi Aristimuno (University of Mondragón, Spain)
prof. dr. Mikel Arizmendi (Universidad de Navarra)
prof. dr. Franci Pušavec – mentor
prof. dr. Pedro José Arazola (University of Mondragón, Spain) – mentor
prof. dr. Mikel Cuesta (University of Mondragón, Spain) – somentor

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino