V četrtek, 24. 11. 2022 ob 8. uri bo

Jaka Gortnar

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Tokovne razmere pri delnih pretokih v radialnem turbinskem stroju s komoro na vstopu

Mentor: prof. dr. Marko Hočevar

Somentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj

 

Komisija:

prof. dr. Mihael Sekavčnik – predsednik

prof. dr. Božidar Šarler


prof. dr. Marko Hočevar – mentor kot pridružen član

izr. prof. dr. Jurij Prezelj – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v II/3A na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Vabljeni!

Pojdi na vsebino