V petek, 29. 3. 2024 ob 11:00 uri bo kandidat

JURE BERCE

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Vpliv nečistoč na učinkovitost ploščnega prenosnika toplote

 ang. The influence of fouling on plate heat exchanger effectiveness

 

Mentor:              prof. dr. Iztok Golobič

Somentor:         doc. dr. Matevž Zupančič

 

Komisija:

prof. dr. Janez Diaci – predsednik
izr. prof. dr. Jože Kutin
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
prof. dr. Iztok Golobič – mentor kot pridružen član
doc. dr. Matevž Zupančič – somentor kot pridružen član

 

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino