V torek, 14. 2. 2023 ob 12:00 uri bo kandidat

JURIJ GOSTIŠA

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Uvajanje hidrodinamske kavitacije v postopek čiščenja komunalne odpadne vode
(ang. Incorporation of hydrodynamic cavitation into wastewater treatment)

Mentor: prof. dr. Matevž Dular
Somentor: prof. dr. Marko Hočevar

Komisija:
izr. prof. dr. Jurij Prezelj – predsednik
doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (UL FGG)
izr. prof. dr. Ignacijo Biluš (UM FS)
prof. dr. Matevž Dular – mentor
prof. dr. Marko Hočevar – somentor

Komisija za zagovor 2. seminarja:
prof. dr. Marko Hočevar
izr. prof. dr. Jurij Prezelj
prof. dr. Mihael Sekavčnik

Predstavitev bo potekala na daljavo, na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/9895653118

Pojdi na vsebino