V četrtek, 24. novembra ob 10. uri, bo kandidat

Klemen Zaletelj

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja

na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Uporaba hitre kamere za modelno posodabljanje v strukturni dinamiki

 High-speed camera-based model updating in structural dynamics

Mentor: prof. dr. Janko Slavič

Somentor: prof. dr. Miha Boltežar

Komisija:

izr. prof. dr. Matija Jezeršek

izr. prof. dr. Gregor Čepon

doc. dr. Miran Rodič (UM, FERI)

________________________

prof. dr. Janko Slavič – mentor kot pridružen član

prof. dr. Miha Boltežar – somentor kot pridružen član

 

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.


Komisija za zagovor seminarja:

prof. dr. Janko Slavič

prof. dr. Miha Boltežar

prof. dr. Boštjan Likar (UL, FE)

 

 

 

Pojdi na vsebino