V ponedeljek, 5. 6. 2023 ob 13:00 uri bo

MATEVŽ MARŠ

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Laserski sistem s pulzi na zahtevo za mikroobdelave
ang. Laser system with pulses on demand for micromachining

Mentor: doc. dr. Vid Agrež
Somentor: prof. dr. Rok Petkovšek

Komisija:
prof. dr. Primož Podržaj – predsednik
doc. dr. Natan Osterman (UL FMF)
doc. dr. Matej Njegovec (UM FERI)
doc. dr. Vid Agrež – mentor kot pridružen član
prof. dr. Rok Petkovšek – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

Skip to content