O B V E S T I L O

V ponedeljek, 7. 11. 2022 ob 12.30 uri bo

METOD ČEBAŠEK

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Razvoj merilne metode za določanje stopnje izločanja trdnih delcev mokrih filtrirnih sistemov v mikro in nano območju velikosti delcev

Mentor:       izr. prof. dr. Jože Kutin

Komisija:

  • prof. dr. Iztok Golobič – predsednik
  • doc. dr. Drago Bračun
  • prof. dr. Aleš Hribernik (UM, FS) .
  • izr. prof. dr. Jože Kutin – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Vabljeni!

Pojdi na vsebino