V četrtek, 11. 7. 2024 ob 08:30 uri bo

MIRZA IMŠIROVIĆ

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Oblikovno navarjanje z uporabo vibracij in laserskega udarnega utrjevanja

ang. Wire arc additive manufacturing with usage of vibrations and laser shock peening

in zagovarjal seminar I, z naslovom:

Oblikovno navarjanje pod vplivom vibracij in poobdelava z laserskimi udarnimi valovi

Mentor: doc. dr. Uroš Trdan
Somentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar

KSDŠ in komisija za zagovor seminar I:
doc. dr. Drago Bračun – predsednik
prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF)
doc. dr. Tomaž Vuherer (UM FS)
doc. dr. Uroš Trdan – mentor kot pridružen član
izr. prof. dr. Damjan Klobčar – somentor kot pridružen član

Pojdi na vsebino