V sredo, 29. 3. 2023 ob 11:00 uri bo kandidat

NEJC ROŽMAN

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Okvir za vodenje mehatronskih naprav na osnovi bločno-verižne tehnologije
ang. Framework for Control of Mechatronic Devices Based on Blockchain Technology

Mentor: prof. dr. Janez Diaci

Komisija:
prof. dr. Primož Podržaj – predsednik
doc. dr. Rok Vrabič
izr. prof. dr. Muhamed Turkanović (UM FS)
prof. dr. Janez Diaci – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino