V četrtek, 1. 2. 2024 ob 10:00 uri bo

SAMO JEREB

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Interakcije na mejni plasti med vodno kapljico in superhidrofobno površino pri prehodu iz heterogene v homogeno omočljivost

ang. Interactions on the interface between a water droplet and a superhydrophobic surface at the transition from heterogenous to homogenous wetting

Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: doc. dr. Matevž Zupančič

Komisija:
izr. prof. dr. Miha Brojan – predsednik
znan. svet. dr. Ingrid Milošev (IJS)
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
prof. dr. Iztok Golobič – mentor kot pridružen član
doc. dr. Matevž Zupančič – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi in na daljavo prek povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96098630129

Pojdi na vsebino