V ponedeljek, 29. 4. 2024 ob 9. uri bo kandidatka

SUZANA DOMJAN

zagovarjala doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje (IDŠP VO) z naslovom:

slo. Povezava kazalnikov bivalnega okolja in delovanja pasivnih stavbnih sistemov z regresijskimi modeli toplotnega odziva stavbe

ang. Linking indoor environment indicators with passive building systems through regression models of building’s thermal response

Mentor: prof. dr. Sašo Medved
Somentor: izr. prof. dr. Rok Fink (UL ZF)

Komisija za spremljanje doktorskega študenta:
prof. dr. Andrej Kitanovski (UL FS) – predsednik
doc. dr. Andrej Kukec (UL MF)
prof. dr. sc. Kristian Lenić (RiTeh, Hrvaška)

Doktorski seminar bo vodila namestnica predsednice Programskega sveta IDŠP VO, prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn (UL FKKT).

Predstavitev bo potekala na UL FKKT, v predavalnici 1070, lamela 1c (Večna pot 113, 1000 Ljubljana).

Pojdi na vsebino