Glede na vse bolj intenzivno mendarodno povezovanje, izmenjave in pobude Univerze v Ljubljani ter skladno s tem tudi Fakultete za strojništvo, je Senat Fakultete za strojništvo sprejel odločitev o aktivnejši vlogi pri mednarodnem vključevanju na pedagoškem področju. Predvsem gre za nujnost smelejšega in širšega mednarodnega odpiranja v okviru Erasmus izmenjav, v katero se že leta vključujemo in jo podpiramo tako učitelji, kot študenti.

Skladno s to usmeritvijo povečane internacionalizacije, smo se na Fakulteti za strojništvo odločili, da bomo v študijskem letu 2016/17 na II. stopnji pričeli s poskusnim izvajanjem spodaj navedenih predmetov v angleškem jeziku. Za slovenske študente bodo pri teh predmetih na razpolago dodatne konzultacije v slovenščini, na voljo bo slovensko študijsko gradivo, izpiti pa se bodo lahko opravljali v slovenskem jeziku. Na Univerzi v Ljubljani imajo sorodne tehniške fakultete, npr. FE in FRI, že zelo pozitivne izkušnje s predavanji v angleškem jeziku, tako na FRI izvajajo že več deset predmetov v angleškem jeziku.

Prednosti, ki jih ob tem navajajo študenti drugi članic so večja kompetentnost in možnost zaposlitve v tujih podjetjih, izboljšanje znanja angleškega jezika, spoznavanje s pravilnim tujim izrazoslovjem, enakopravna možnost priključevanja tujih (Erasmus) študentov v skupine, večja povezanost s tujimi študenti in odpiranje možnosti mreženja ter povezav v tujini.

V letu 2016/17 bodo na Magistrskem študijskem programu II. stopnje Strojništvo – RRP v angleškem jeziku potekali naslednji predmeti:

1.letnik

– EPS (Energetska tehnika, Toplotna in procesna tehnika): Gospodarjenje z energijo  (Energy management)

-EPS (Energetska tehnika): Procesi v toplotnih motorjih (Processes in heat engines)

-EPS (Energetska tehnika, Toplotna in procesna tehnika): Prenosniki toplote (Heat Exchangers)

– PS (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov): Planiranje in krmiljenje proizvodnje (Production planning and control)

– PS (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov): Tehnologija spajanja in toplotnega rezanja (Joining and thermal cutting technology)

2. letnik

– EPS (Energetska tehnika): Turbinski stroji (Turbo machinery)

– EPS (Toplotna in procesna tehnika): Obnovljivi viri energije (Renewable energy sources)

– PS (Projektiranje proizvodnih sistemov) in Mehatronika: FMS (Flexible manufacturing systems)

– PS (Proizvodne tehnologije in sistemi, Projektiranje proizvodnih sistemov): Investicijski inženiring (Investment engineering)

– PS (Proizvodne tehnologije in sistemi): Odrezovalni stroji in naprave (Machine tools and equipment)

– EPS (Toplotna in procesna tehnika): Hlajenje (Air condition)

– PS (Proizvodne tehnologije in sistemi): Preiskave materialov (Materials testing)

 

prof.dr. Mitjan Kalin

prodekan za pedagoško dejavnost II. in III. stopnje

 

Pojdi na vsebino