Spoštovani!

 

Obvešèamo vas, da je dne 28. 12. 2012 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil »Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2013 (148. JR)  (Ur. l. št. 102/2012).

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje najveè petih (5) kandidatov za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), pri èemer zadnje leto študija financira EUI.

 

Rok za prijavo na razpis za štipendijo je 24. 5. 2013.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, 148. javni razpis, v èasu uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro ob sredah tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na sedežu javnega sklada ali na telefonsko št. 01/434-58-92 pri Doris Sattler.

 _________________________

 

Pomembna informacija:

Postopek prijave za študij in prijave za štipendijo sta loèena.

 

Za sprejem na študij se kandidati prijavijo na European University Institute, podatki o roku za prijavo in dokumentaciji, ki jo morajo predložiti v postopku za sprejem na študij, se nahajajo http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-eui-za-leto-2013-148-jr/ ali direktno na spletni strani EUI: http://www.eui.eu.

Kratka predstavitev študija na European University Institute je objavljena tudi na spletni strani UL: http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8048

 

Lep pozdrav,                           

 

Doris Sattler

Oddelek za mednarodno sodelovanje – Ad futura

Informacijski center za študij v tujini in EducationUSA center

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Tel.: 01 434 58 92

Faks: 01 434 58 99

doris.sattler@sklad-kadri.si

http://www.sklad-kadri.si

 

Skip to content