Obveščamo vas, da bo Univerza v Ljubljani objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016 drugi teden in sicer:

Predvideni datum objave: ponedeljek, 20. 6. 2016

Predvideni datum zaključka: petek, 01. 7. 2016

E-pošta: R-R@uni-lj.si

Celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL.

OPOZORILO:

Kandidati, ki bodo kandidirali na tem razpisu, se morajo pravočasno posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2016/2017. Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si. Rok za vpis v vse doktorske študijske programe je že v teku.

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej.

Kandidati, ki se ne bodo prijavili na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, se kasneje ne bodo mogli vpisati v doktorski študijski program 3. stopnje. Takih kandidatov ARRS ne bo financirala kot mlade raziskovalce, čeprav bodo izbrani na razpisu za mlade raziskovalce.

Služba za mednarodno sodelovanje, znanstveno in razvojno dejavnost

Pojdi na vsebino