O B V E S T I L O

 

V četrtek, 15. 9. 2022 ob 10.30 uri bo

 

NEJC NOVAK

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Vpliv delcev na delovanje in trajnost hidravličnega sistema

 

Mentor:       doc. dr. Franc Majdič              

Somentor:   prof. dr. Mitjan Kalin

 

Komisija:

  • prof. dr. Marko Hočevar – predsednik
  • izr. prof. dr. Boris Jerman
  • izr. prof. dr. Darko Lovrec (UM, FS)                    
  • doc. dr. Franc Majdič – mentor kot pridružen član
  • prof. dr. Mitjan Kalin – somentor kot pridružen član

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

 

Vabljeni!

Pojdi na vsebino