O B V E S T I L O

 

V četrtek, 15. 9. 2022 ob 9. uri bo kandidat

 

Nejc Novak

 

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Preizkuševališče za raziskavo vpliva delcev na delovanje hidravličnega sistema

 

mentor:      doc.dr. Franc Majdič

somentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

komisija:   

  • doc.dr. Franc Majdič,
  • prof.dr. Mitjan Kalin,
  • prof.dr. Marko Hočevar,
  • prof.dr. Darko Lovrec (UM, FS)

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-A na Fakulteti za strojništvo.

 

Vabljeni!

Pojdi na vsebino