Zaradi prehoda na nov računovodski program, se podatki o plačanih računih na VIS-u ne posodabljajo. Zato so vsi, tudi že plačani računi, na VIS-u vidni kot še ne plačani. Kljub temu, se boste na izpite lahko prijavili.

Prosimo, da sami vodite evidenco plačil in skrbite za redno plačilo izdanih računov.

Lep pozdrav,

Študentski referat