Na Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše kdor je zaključil:

  • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s področja strojništva iz razvojno raziskovalnih vsebin ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
  • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s področja strojništva iz projektno aplikativnih vsebin ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 15 KT;
  • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za vpis in glede na različnost strokovnega področja obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

V skladu s pogoji za vpis, morajo diplomanti Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program pred vpisom v Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program opraviti 2 diferencialna izpita.

Študenti, ki ste že opravili diferencialna izpita Matematika 3 (6 KT) in 1 predmet po lastni izbiri iz našega Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program (min. 4 KT), vam le te veljajo za vpis na Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.

Študenti, ki še niste opravljali diferencialnih izpitov oz. pri opravljanju diferencialnih izpitov v prejšnjih študijskih letih niste bili uspešni, morate v študijskem letu 2022/23 opravljati naslednja dva diferencialna izpita:

  • Integralske transformacije in Fourierova analiza (6 KT) in
  • Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija (5 KT).

Študenti, ki želijo opravljati diferencialne izpite v študijskem letu 2022/23, morajo le-to sporočiti v Študentski referat (studentski.referat@fs.uni-lj.si) najkasneje do petka, 14. 10. 2022. Na podlagi izkazane namere, vam bo Študentski referat v sistem VIS vnesel diferencialna izpita. V kolikor svoje namere ne boste sporočili do petka, 14. 10. 2022, opravljanje diferencialnih izpitov v študijskem letu 2022/23 ne bo mogoče.

Opravljanje prejšnjih diferencialnih izpitov (Matematika 3 in še en predmet po lastni izbiri v vrednosti min. 4 ECTS) v študijskem letu 2022/23 več ni mogoče, zato vsi študenti, ki diferencialna izpita niste opravili do 30. 9. 2022 in želite opravljati diferencialna izpita v š. l. 2022/23, morate svojo namero za opravljanje diferencialnih izpitov ponovno sporočiti v Študentski referat (studentski.referat@fs.uni-lj.si) najkasneje do petka, 14. 10. 2022, da vam bomo dodelili nova diferencialna izpita (Integralske transformacije in Fourierova analiza ter Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija).

Študenti, ki ste svojo namero za opravljanje diferencialnih izpitov v š. l. 2022/23 že sporočili, je ne pošiljate ponovno.

 

Z lepimi pozdravi,
Študentski referat

Pojdi na vsebino