V èetrtek, 24.05.2012 ob 09:00 uri bo

 

 

JURE JERINA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološke lastnosti trdih prevlek pri povišanih temperaturah

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin              

Somentor:   izr. prof. dr. Bojan Podgornik

 

 

 

Komisija:

 

·        prof. dr. Mitjan Kalin

·        izr. prof. dr. Bojan Podgornik

·        prof. dr. Iztok Golobiè

·        prof. dr. Vojteh Leskovšek

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Pojdi na vsebino