O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 21.11.2012 ob 13.00 uri bo

 

 

MATEJ MILAVEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Turbulentna disipacija  energije v elementih pretoènega trakta turbinskih strojev

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Branko Širok             

Somentor:   izr. prof. dr. Marko Hoèevar

 

 

 

Komisija:

 

–      prof. dr. Branko Širok

–      izr. prof. dr. Marko Hoèevar

–      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

–      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS) 

nadomešèa prodekan, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Skip to content