V èetrtek, 4. 4. 2013 ob 8.30 uri bo

 

 

MITJA FRANKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Simuliranje zanesljivosti izdelka v razvoju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Nagode               

Somentor:   prof. dr. Matija Fajdiga

 

 

 

Komisija:

 

–          prof. dr. Marko Nagode

–          prof. dr. Matija Fajdiga

–          izr. prof. dr. Mihael Perman

–          prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Pojdi na vsebino