O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 22.11.2012 ob 10.00 uri bo

 

 

TINE CENCIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Diagnostika kavitacije v èrpalni hidroelektrarni

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Marko Hoèevar              

Somentor:   prof. dr. Branko Širok

 

 

 

Komisija:

 

–      izr. prof. dr. Marko Hoèevar

–      prof. dr. Branko Širok

–      prof. dr. Iztok Žun

–      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS) 

nadomešèa prodekan, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Skip to content