O B V E S T I L O

V_četrtek, 7. 9. 2023 ob 11. uri bo kandidat

ANDREJ PODNAR

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Postopek oblikovanja profila lopatice Kaplanove turbine za ublažitev pojava kavitacije pri velikih pretokih
ang. Kaplan turbine blades profile design procedure for cavitation mitigation at high flow rates

Mentor:       prof. dr. Marko Hočevar

Komisija za zagovor seminarja II: KSDŠ:
prof. dr. Marko Hočevar prof. dr. Mihael Sekavčnik
prof. dr. Branko Širok, prof. dr. Matevž  Dular
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM,FS) izr. prof. dr. Ignacijo Biluš (UM, FS)
prof. dr. Marko Hočevar – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Skip to content