V prilogi so objavljeni seznami študentov po skupinah za vaje.
 

  • Univerzitetni študijski program I. stopnje strojništvo

Seznam študentov za vaje 1. letnik – (razvrščeni glede na izbirni predmet)
Seznam študentov za vaje 2. letnik – (razvrščeni glede na izbirni predmet)

Študentje 3. letnika UN programa
Zaradi večje izbirnosti predmetov se bodo seznami po skupinah pri posameznih predmetih formirali pri asistentih.

 

  • Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje strojništvo

Seznam študentov za vaje 1. letnik

Seznam študentov za vaje 2. letnik – EPO

Seznam študentov za vaje 2. letnik – SOV

Seznam študentov za vaje 2. letnik – PRS

Seznam študentov za vaje 2. letnik – MEH

Seznam študentov za vaje 2. letnik – LET

Seznam študentov za vaje 3. letnik – vse smeri/usmeritve

 

  • Magistrski študijski program II. stopnje STROJNIŠTVO

Študentje 1. in 2. letnika niste razvrščeni v skupine za vaje. Skupine za vaje se bodo formirale pri asistentih posameznih predmetov.

V vednost:
Za iskanje vpisne številke uporabite desni klik miške in izberite "Search" oz. "Išči". Ko se prikaže okence, vtipkajte vašo vpisno številko.

Pojdi na vsebino