V sredo, 3. 4. 2013 ob 9.45 uri bo kandidat

 

 

Andrej Braèun, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem specialistiènem študiju z naslovom:

 

Literaturni viri s podroèja preiskovanja letalskih nesreè (katerih vzrok je èloveški faktor)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Vižintin, 

prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Skip to content