V sredo, 3. 4. 2013 ob 10.45 uri bo kandidat

 

 

Andrej Braèun, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem specialistiènem študiju z naslovom:

 

Raziskava vplivov na letalske nesreèe športnih letal (zakaj in na kakšen naèin umirajo športni piloti)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Vižintin, 

prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Pojdi na vsebino