V èetrtek, 12. 4. 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Anže Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

komisija:  

prof.dr. Iztok Golobiè,

prof.dr. Alojz Poredoš,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino