V ponedeljek, 23. 4. 2012 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Dijana Nadareviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Model optimizacije obdelave jeklene ventilske plošèice

 

 

mentor: prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

komisija:  

prof.dr. Mirko Sokoviæ,

prof.dr. Janez Kopaè in 

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

 

 

Pojdi na vsebino