V sredo, 25. 4. 2012 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Knez, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Biodinamièni testirni sistem za triosne meritve sistema dlan-roka

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Boris Štok

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

  

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Pojdi na vsebino