V èetrtek, 19. 4. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Poredoš, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Laserski triangulacijski sistem za merjenje in analizo gibanja nestabilnega kolena

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

so-mentor: prof.dr. Vane Antoliè (UL, MF)

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Možina

prof.dr. Vane Antoliè (UL, MF)

prof.dr. Janez Diaci

 

  

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

 

Pojdi na vsebino