V ponedeljek, 11. 2. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jurij Hladnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Upogibna togost èevlja za tek na smuèeh

 

 

 

mentor:     doc.dr. Boris Jerman

so-mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:  

doc.dr. Boris Jerman,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Vojko Strojnik – UL, FŠ           

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Skip to content