V sredo, 23. 5. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Podnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

 

Korekcija profila rotorske lopatice Kaplanove turbine za zmanjšanje kavitacije na lopaticah turbine

 

 

mentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:   prof.dr. Branko Širok

prof.dr. Iztok Žun

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino