O B V E S T I L O

 

 

 

 

V èetrtek, 29. 11. 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Jurij Gregorc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv vstopnih pogojev na strukturo stiène površine dvofaznega toka v mini kanalu

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Žun

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Iztok Žun

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino