O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 7. novembra 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Duhovnik, dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar specialistiènega študija z naslovom:

 

Projektno vodenje soèasnega osvajanja investicijskega objekta

 

 

mentor:      prof.dr. Marko Starbek

 

 

 

komisija:     prof.dr. Marko Starbek

izr.prof.dr. Peter Butala

                   izr.prof.dr. Roman Žavbi

 

                  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Pojdi na vsebino