V èetrtek, 20. 12. 2012 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Ljubenko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksergo-ekonomsko vrednotenje energijskih produktov v daljinski energetiki

 

 

mentor: prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

komisija:  

prof.dr. Alojz Poredoš

prof.dr. Sašo Medved

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino