V sredo, 3. 4. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Ivan Demšar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Kinematièna analiza nog pri alpskem smuèanju z nadkolensko amputacijo

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

Pojdi na vsebino