V èetrtek, 20. 12. 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tadej Kranjc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Masno normiranje lastnih oblik  v eksperimentalni modalni analizi specifiènih deformacij

 

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/4.

 

 

 

 

Pojdi na vsebino