V èetrtek, 11. 4. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Šuklje, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavbe 

 

 

mentor:     prof.dr. Sašo Medved

somentor:  doc.dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:  

prof.dr. Sašo Medved,

doc.dr. Ciril Arkar,

prof.dr. Alojz Poredoš,

prof.dr. Iztok Golobiè

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Pojdi na vsebino