Tutorstvo_staro

Organizacijska shema tutorstva
Vrednotenje tutorskega dela na FS

Tutorstvo na Fakulteti za strojništvo UL v letih 2008-2009

Študent ob vpisu dobi svojega študenta tutorja in učitelja tutorja. V višjih letnikih je v pomoč tutorjem tudi mentor letnika in smeri. V pripravi je tudi predmetno študentsko tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente. Relacija med tutorjem in študentom temelji na zaupanju, način dela pa praviloma na individualnem (osebnem) svetovanju, ki je lahko tudi preko telefona in/ali elektronske pošte. Naloga tutorja je skrb za lažje vključevanje novincev v študij in univerzitetno življenje, dvig kakovosti študija in povečanje študijske prehodnosti. Tako tutor študent kot tutor učitelj je osebni svetovalec, ki študenta vodi in usmerja skozi študij, mu nudi informacije in pomoč pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov tekom študija, ali konkretno:

 • nudi študentu celovito podporo skozi študijsko pot,
 • usmerja študenta pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika, prakse, smeri in oblik študija,
 • spodbuja študenta za pridobivanje dodatnega obštudijskega znanja,
 • svetuje študentu pri mednarodni izmenjavi oziroma študiju na tuji univerzi,
 • informira študenta o možnih poklicnih poteh po zaključku študija, o možnosti zaposlovanja ali morebitnem nadaljevanju študija doma ali v tujini,
 • svetuje študentu, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se mu pojavijo tekom študija,
 • usmerja študenta na ustrezne strokovne svetovalne službe za razrešitev problemov,
 • svetuje študentu pri študiju s ciljem izboljšanja študijskih dosežkov,
 • študentu svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki nastanejo na relaciji študent-učitelj ali študent-asistent (kratenje pravic, krivično ali pristransko ocenjevanje, zamenjava skupin na vajah, dodatni izpitni roki itn.),
 • študentu svetuje v primeru težav pri učenju, bivanju, štipendiranju, pri razreševanju socialnih problemov in drugih stresnih pojavov,
 • pomaga študentu s posebnimi potrebami.


Študentje naj se pomoči tutorja ne izogibajo.
V letu 2008/09 se tutorstvo izvaja skupinsko pod vodstvom tutorjev študentov po naslednjem razporedu:

 • za UNI študij ob sredah med 15. in 16. uro v predavalnici IV/2
 • za VSŠ študij ob ponedeljkih med 16. in 17. uro v predavalnici IV/4


Tutorji učitelji so ta čas na razpolago čakajoč v svojih kabinetih za dajanje odgovorov na vprašanja na katera tutorji študenti niso mogli odgovoriti.
Študentje naj se pomoči tutorja ne izogibajo. Na povabilo tutorja naj se obvezno odzovejo. Na ta način bodo lahko premostili probleme, ki se jim zdijo, zlasti na začetku, nepremostljivi.
Informacijo o tem, v katero skupino in pri katerem tutorju študentu in tutorju učitelju je razporejen, študent dobi tako, da vnese v iskalnik samo svojo vpisno številko in dobi izpis zadetkov oz. strani, kjer se njegova vpisna številka pojavlja.

Vodja tutorjev:
Prof. dr. Mirko Čudina
Prodekan za UNI in DR študij